بیمه های لازمی که مدیران ساختمان های تجاری و مسکونی و اداری باید تهیه کنند چیست؟

  • بیمه های لازمی که مدیران ساختمان های تجاری و مسکونی و اداری باید تهیه کنند چیست؟

خطرات بی شماری هستند که ساختمان ها و مجتمع های مسکونی و تجاری را تهدید میکنند و پس بروز بعضی از این حوادث، فقط و فقط مدیر ساختمان مسئول جبران خسارت ها میباشد.

دراین مقاله میتوانید خطرات و بیمه های مورد نیاز ساختمان های تجاری اداری و مسکونی رامطالعه کنید.
 

آتش سوزی

 

 

ابتدا باید ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها را در این قسمت ذکر کنیم

مدیر یا مدیران ساختمان موظف هستند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آن ها به وسیله مدیر یا مدیران تعیین میگردد و از مالکین گرفته شده و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت وارده می باشند.

 

بنابراین شما موظف هستید طبق قانون، بنای کل ساختمان را در قبال آتش سوزی بیمه کنید و تاکید میکنیم که این وظیفه قانونی شماست.

 

حوادث حین استفاده از آسانسور

 

 

بیشتر مجتمع ها دارای آسانسور هستند و مالکین مجتمع، مالک آسانسور؛ و شما مدیر مجتمع به نمایندگی از مالکان، مالک آسانسور محسوب می شوید. حال اگر اتفاقی حین استفاده از آسانسور برای شخصی بیافتد، شما مسئول پرداخت خسارات وارده میباشید این خسارت ها در مواردی مثل سقوط آسانسور، تا چند دیه کامل هم می رسد.

 

شرکتهای بیمه می تواند به آسانی و با پرداخت مبلغی بسیار اندک، به مدت یک سال شما را در قبال این حوادث بیمه کنند که این بیمه نامه «بیمه مسئولیت دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان» نام دارد.

 

حوادثی که در داخل ساختمان رخ می دهد

ممکن است حوادثی در ساختمان برای مراجعین یا ساکنین رخ دهد که شما به عنوان مدیر مجتمع مسئول جبران این خسارت ها میباشید.

مثلا به دلیل لیز بودن یا غیر ایمن بودن زمین، شخصی سقوط کند. یا امکان دارد سنگی از نما جدا شود و سقوط آن سبب آسیب به مال یا جان شخصی شود. یا غیر ایمن بودن تأسیسات باعث بروز حادثه ای شود و ...

 

این بیمه «بیمه مسئولیت مدیران مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری در قبال اشخاص ثالث» نام دارد که تمام این حوادث را تحت پوشش قرار می دهد.

 

حوادثی که باسرایدار نگهبان یا کارگر ساختمان در ارتباط است

 

 

اگر ساختمان و مجتمع شما دارای سرایدار، نگهبان یا کارگر نظافتچی یا مسئول تأسیسات باشد، قانوناً شما به نمایندگی از مالکین ساختمان کارفرمای این شخص محسوب می شوید و بر اساس قانون اگر اتفاقی در حین کار برای کارگری بیافتد، کارفرما مسئول پرداخت غرامت  میباشد. این غرامت شامل پرداخت هزینه های پزشکی و درمان، غرامت (دیه) فوت و نقص عضو هست. بنابراین در صورتی که از این افراد در ساختمان استفاده می کنید، میبایست«مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان» خریداری کنید. چرا که قاعدتاً پرداخت هزینه ای مانند دیه فوت یک شخص، از جیب شخصی شما یا حتی صندوق ساختمان، امکان پذیر نمیباشد.

 

آتش سوزی و سرایت آن به مکان های دیگر

 

در هنگام آتش سوزی گسترده یا بروز انفجاری مهیب در ساختمان شما، امکان اینکه آتش سوزی به ساختمان های کناری، یا خودرو های پارک شده در خیابان و یا خودروهای همسایه ها سرایت کند وجود دارد و طبق قانون مجتمع شما مسئول جبران این خسارت میباشد.

 

 شما می توانید «بیمه مسئولیت به تبع حریق» تهیه نمایید.

 برچسب ها:

مدیرساختمان,مدیر ساختمان تجاری,بیمه های ساختمان,بیمه اتش سوزی ساختمان,وظایف مدیر ساختمان,بیمه های ساختمان تجاری,آموزش اختيارات مدير ساختمان اداری,مدرک معتبر برای استخدام مدیر ساختمان در تهران,تخلفات مدیر ساختمان,قوانین حقوقی مدیریت ساختمان