علف های هرز و کنترل آن در کشت سویا

  • علف های هرز و کنترل آن در کشت سویا

 

چگونگی کنترل و مدیریت علف های هرز در مزارع سویا

 .

به طور کلی علف‌های‌هرز برای استفاده بیشتر از نور، آب ، مواد غذایی و فضا با گیاهان زراعی رقابت می‌کنند و نتیجه ی آن، خسارت‌هایی است که به محصول زراعی وارد می آید . بزرگ ترین عارضه حاصل از تداخل علف‌های‌هرز با زراعت سویا را می توان در سه دسته زیر طبقه بندی کرد:

 

اول: خسارت بر روی عملکرد محصول یا کاهش کمیت آن

دوم: خسارت کیفی که در طی آن کیفیت یا ارزش محصول کاسته می شود

سوم:  افزایش هزینه‌های تولید

 

آنچه که واضح و مشخص است اینکه نهاده‌هایی (کود ، آب ، نور،…) که باید در اختیار گیاه زراعی قرار بگیرند تا در حد پتانسیل مورد نیاز محصول تولید نمایند در حضور علف‌های‌هرز و استفاده آنها از منا بع ونهاده‌های فوق سبب می شود که وزن محصول کم شودو میزان خسارت وارده از این طریق ( کاهش وزن محصول ) بسته به شرایط مختلف و نوع علف‌های‌هرزمتفاوت است .


خصوصیات مهم علف های هرز که در میزان خسارت نقش دارند به شرح زیر است:

 

علف‌های‌هرز سویا وخسارت کیفی آن

 از موارد مهم در خسارت علف‌ های‌ هرز، کاهش کیفیت محصول تولیدی میباشد. مخلوط بودن بذر سویای برداشت شده با بقایای علف‌هرز بشدت می‌تواند سبب کاهش کیفیت و ارزش اقتصادی محصول گردد . از مهم ترین علف‌های هرز که در زراعت سویا از این دیدگاه دارای اهمیت فراوان است ، علف‌هرز تاج‌ریزی میباشد . قاعدتا در هنگام برداشت سویا میوه علف‌هرز تاج‌ریزی بصورت سته گوشتی و آبدار می‌باشد که مخلوط شدن آن با بذر سویا سبب بالا رفتن میزان رطوبت و فساد سریع محصول برداشت شده می‌ شود.

 

 بالا رفتن هزینه‌های تولید سویا

از عوامل عمده اجرای بسیاری از عملیات زراعی ( کشت و کار) در مزارع محصولات زراعی ، مسئله کنترل علف‌های‌هرز می‌باشد . گزارش وزارت کشاورزی ایالت متحده نشان از ان است  که حدود ۴۲ درصد هزینه‌های کنترل آفات در مزارع این کشور مربوط به علف‌های‌هرز می باشد . همچنین بیش از ۶۵ درصد کل فروش آفت‌کش‌ها در سال ۱۹۸۴ در ایالت متحده مربوط به علف کش‌ها بوده است

مشکلات ناشی از وجود علف‌های‌هرز در زمان برداشت نیز باعث افزایش هزینه تولید و نگهداری محصول می‌ شوند.

 

 بروز مشکلات در هنگام برداشت سویا

به جهت همزمان نبودن در رسیدن علف‌های‌هرز با محصول سویا از یک طرف ، تراکم بالا و داشتن بافت‌های خشبی یا چوبی برخی از علف‌های‌هرز در مزارع سویا باعث می شوند تا زارع در هنگام برداشت محصول سویا با مشکلات زیادی روبه رو شود.

 

 

افزایش احتمالی هزینه‌های تولید سویا

 

۱-بالا رفتن آلودگی و طغیان آفات و بیماری‌ها خصوصا کنه تارعنکبوتی و عسلک پنبه

۲- هدر رفتن آب آبیاری خصوصا در مناطقی که از کانالهای سنتی انتقال آب استفاده می‌ گردد

۳-آزادسازی ترکیبات آللوپاتی بازدارنده رشد برای سویا

۴- افزایش ناخالصی محصول در هنگام تحویل

 


با اهمیت ترین علف های هرز مزارع سویا

این علف ها شامل انواع تاج خروس , گاوپنبه , تاجریزی ,سلمک , خرفه , تاتوره , سوروف , اویارسلام , پیچک , قوزک , چسبک و ….می باشد.

جهت کنترل و کاهش خسارت علف های هرز به سویا بایستی از همه راه های ممکن استفاده کرد. در این راستا رعایت تناوب زراعی , استفاده از بذور بوجاری شده , تهیه مناسب بستر بذر ,انجام شخم حداقل ۳ تا ۴ هفته زودتر از زمان کشت و انهدام علف های هرز رویش یافته با دیسک در هنگام کشت , رعایت زمان مناسب کشت , استفاده ازاندازه مناسب بذر در واحد سطح و …

 

 

برای کنترل شیمیایی علف های هرز سویا

۱- پس از کشت بذر سویا :

بعد از کشت بذر سویا علف کش های توصیه شده برای مصرف پس از رویش علف های هرز در زراعت سویا عبارتند از:

الف) جهت کنترل علف های هرز پهن برگ علف کش بنتازون ( بازاگران ) به اندازه دو و نیم لیتر در هکتار در مرحله ۴ تا ۶ برگی علف های هرز مانند تاج خروس و گاوپنبه توصیه می گردد. اگر بتوان این علف کش را در دو مرحله و در هر بار نصف دز مصرف کرد نتایج بهتری بدست می آید.

ب) جهت کنترل علف های هرز کشیده برگ علف کش های هالوکسی فوپ آرمتیل ( گالانت سوپر)  به اندازه 8 دهم لیتر در هکتارهالوکسی فوپ اتوکسی اتیل( گالانت) به اندازه ۲ لیتر در هکتارستوکسیدیم( نابو اس )به میزان ۲ لیتر در هکتار فلوآزیفوپ پی بوتیل (فوزیلید) به میزان ۲ لیتر در هکتار در مرحله ۴ تا ۶ برگی علف های هرز نازک برگ مانند سورف وچسبک توصیه می گردد.

برای کاربرد علفکش های کنترل کننده کشیده برگ پیشنهاد می شود علف کش ها را همراه با روغن های سورفکتانت مثل سیتوگیت به میزان 3 تا 5 دهم درصد حجم محلول بکار ببرند به شرط  اینکه حد اکثر روغن مصرفی در هر هکتار از یک لیتر بیشتر نشود.

 

 برچسب ها:

مبارزه با علف هرز سویا-علف های هرز مزارع سویا-کنترل علف هرز سویا-آموزش کاشت سویا - آموزش پرورش سویا - پرورش سویا در خانه - آموزش پرورش گیاه سویا - آموزش پرورش جوانه سویا - نحوه پرورش سویا - آموزش کشت و پرورش سویا - کاشت و پرورش سویا - روش پرورش سویا - دوره آموزش آنلاین پرورش سویا از کاشت تا برداشت - آموزش آنلاین پرورش سویا - دوره آموزش غیر حضوری پرورش سویا