معرفی گواهینامه های بین المللی

  • معرفی گواهینامه های بین المللی

 

 

نام گواهینامه پایان دوره  :  QAL  انگلستان

نوع اعتبار :  گواهینامه پایان دوره بین المللی و قابل استعلام

مدت زمان صدور : 15 روز اداری بعد از تکمیل درخواست و مدارک
 
هزینه صدور : 170000 تومان
 
دارای قرارداد تخفیف 30% برای دانش پذیران موسسه بورسان
 
هزینه صدور برای دانش پذیران موسسه بورسان : 120000 تومان
 


نام گواهینامه پایان دوره :  آکسفروت سرت انگلستان ( Oxford Cert Universal )

نوع اعتبار :  گواهینامه پایان دوره بین المللی و قابل استعلام

مدت زمان صدور :  25 روز اداری بعد از تکمیل درخواست و مدارک

  

نام گواهینامه پایان دوره : ICS کانادا

نوع اعتبار : گواهینامه پایان دوره بین المللی و قابل استعلام

مدت زمان صدور : 45 روز اداری بعد از تکمیل درخواست و مدارک

هزینه صدور : 210000 تومان

  

نام گواهینامه پایان دوره : ACS انگلستان 

نوع اعتبار : گواهینامه پایان دوره بین المللی و قابل استعلام

مدت زمان صدور : 45 روز بعد از تکمیل درخواست و مدارک

  

نام گواهینامه پایان دوره : Equal Assurance استرالیا

نوع اعتبار : گواهینامه پایان دوره بین المللی و قابل استعلام

مدت زمان صدور : 25 روز اداری بعد از تکمیل درخواست و مدارک

هزینه صدور : 195000 تومان

  

 
 
 
نام گواهینامه پایان دوره : گواهینامه پایان دوره موسسه بورسان
 
نوع اعتبار : مورد تایید سازمان فنی و حرفه ای
 
هزینه : رایگان
 
صحت صدور قابل استعلام می باشد