شناسنامه دوره - اصول طراحی با مداد

کد دوره 3,02,1
نام دوره اصول طراحی با مداد
مدت زمان دسترسی دوره ۶۰ روز
مدت زمان دوره ۲۰ ساعت
هزینه دوره ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه آزمون مجدد ۰ ريال
تعداد آزمون رایگان ۱ بار
هزینه تمدید دوره ۲۰۰,۰۰۰ ريال
تعداد آزمون مجاز ۱ بار
پیش نیازهای دوره
چاپ پیش فاکتور
توضیحات تکمیلی دوره
برای انتخاب دوره ابتدا ثبت نام کنید

دوره های بورسان