شناسنامه دوره - سخنرانی حرفه ای

کد دوره 4,03,1
نام دوره سخنرانی حرفه ای
مدت زمان دسترسی دوره ۶۰ روز
مدت زمان دوره ۴۲ ساعت
هزینه دوره ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه آزمون مجدد ۰ ريال
تعداد آزمون رایگان ۱ بار
هزینه تمدید دوره ۲۵۰,۰۰۰ ريال
تعداد آزمون مجاز ۱ بار
پیش نیازهای دوره
چاپ پیش فاکتور
توضیحات تکمیلی دوره
برای انتخاب دوره ابتدا ثبت نام کنید

دوره های بورسان