شناسنامه دوره - کشت و پرورش توت فرنگی

کد دوره 7,01,3
نام دوره کشت و پرورش توت فرنگی
مدت زمان دسترسی دوره ۹۰ روز
مدت زمان دوره ۸۰ ساعت
هزینه دوره ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه آزمون مجدد ۰ ريال
تعداد آزمون رایگان ۱ بار
هزینه تمدید دوره ۳۰۰,۰۰۰ ريال
تعداد آزمون مجاز ۱ بار
پیش نیازهای دوره
چاپ پیش فاکتور
توضیحات تکمیلی دوره
برای انتخاب دوره ابتدا ثبت نام کنید

دوره های بورسان