شناسنامه دوره - اصول سوارکاری مقدماتی

کد دوره 6,04,1
نام دوره اصول سوارکاری مقدماتی
مدت زمان دسترسی دوره ۹۰ روز
مدت زمان دوره ۷۰ ساعت
هزینه دوره ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه آزمون مجدد ۰ ريال
تعداد آزمون رایگان ۱ بار
هزینه تمدید دوره ۳۰۰,۰۰۰ ريال
تعداد آزمون مجاز ۱ بار
پیش نیازهای دوره
چاپ پیش فاکتور
توضیحات تکمیلی دوره
برای انتخاب دوره ابتدا ثبت نام کنید

دوره های بورسان


توضیحات بیشتر