شناسنامه دوره - سوارکاری پیشرفته

کد دوره 6,04,2
نام دوره سوارکاری پیشرفته
مدت زمان دسترسی دوره ۹۰ روز
مدت زمان دوره ۵۰ ساعت
هزینه دوره ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه آزمون مجدد ۰ ريال
تعداد آزمون رایگان ۲ بار
هزینه تمدید دوره ۳۰۰,۰۰۰ ريال
تعداد آزمون مجاز ۲ بار
پیش نیازهای دوره
چاپ پیش فاکتور
توضیحات تکمیلی دوره
برای انتخاب دوره ابتدا ثبت نام کنید

دوره های بورسان