شناسنامه دوره - پرورش کرم ابریشم

کد دوره 7,02,3
نام دوره پرورش کرم ابریشم
مدت زمان دسترسی دوره ۹۰ روز
مدت زمان دوره ۴۰ ساعت
هزینه دوره ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه آزمون مجدد ۰ ريال
تعداد آزمون رایگان ۱ بار
هزینه تمدید دوره ۳۰۰,۰۰۰ ريال
تعداد آزمون مجاز ۱ بار
پیش نیازهای دوره
چاپ پیش فاکتور
توضیحات تکمیلی دوره
برای انتخاب دوره ابتدا ثبت نام کنید