شناسنامه دوره - دوره آموزشی پرورش گوسفند

کد دوره 7021
نام دوره دوره آموزشی پرورش گوسفند
مدت زمان دسترسی دوره ۰ روز
مدت زمان دوره ۰ ساعت
هزینه دوره ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه آزمون مجدد ۰ ريال
تعداد آزمون رایگان ۰ بار
هزینه تمدید دوره ۳۰۰,۰۰۰ ريال
تعداد آزمون مجاز ۰ بار
پیش نیازهای دوره
چاپ پیش فاکتور
توضیحات تکمیلی دوره
برای انتخاب دوره ابتدا ثبت نام کنید

دوره های بورسان