شناسنامه دوره - اصول پرورش شترمرغ

کد دوره 7,02,2
نام دوره اصول پرورش شترمرغ
مدت زمان دسترسی دوره ۹۰ روز
مدت زمان دوره ۱۲۰ ساعت
هزینه دوره ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه آزمون مجدد ۰ ريال
تعداد آزمون رایگان ۲ بار
هزینه تمدید دوره ۳۵۰,۰۰۰ ريال
تعداد آزمون مجاز ۲ بار
پیش نیازهای دوره
چاپ پیش فاکتور
توضیحات تکمیلی دوره
برای انتخاب دوره ابتدا ثبت نام کنید

دوره های بورسان