شناسنامه دوره - اصول گزارش نویسی

کد دوره 10,01,2
نام دوره اصول گزارش نویسی
مدت زمان دسترسی دوره ۶۰ روز
مدت زمان دوره ۶۰ ساعت
هزینه دوره ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه آزمون مجدد ۰ ريال
تعداد آزمون رایگان ۱ بار
هزینه تمدید دوره ۲۰۰,۰۰۰ ريال
تعداد آزمون مجاز ۱ بار
پیش نیازهای دوره
چاپ پیش فاکتور
توضیحات تکمیلی دوره
برای انتخاب دوره ابتدا ثبت نام کنید

دوره های بورسان