شناسنامه دوره - بازاریاب و فروشنده حضوری

کد دوره 4,02,2
نام دوره بازاریاب و فروشنده حضوری
مدت زمان دسترسی دوره ۶۰ روز
مدت زمان دوره ۴۵ ساعت
هزینه دوره ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه آزمون مجدد ۰ ريال
تعداد آزمون رایگان ۱ بار
هزینه تمدید دوره ۲۰۰,۰۰۰ ريال
تعداد آزمون مجاز ۱ بار
پیش نیازهای دوره
چاپ پیش فاکتور
توضیحات تکمیلی دوره
برای انتخاب دوره ابتدا ثبت نام کنید