شناسنامه دوره - دوره آموزشی مدیر تغذیه باغات

کد دوره 7,01,9
نام دوره دوره آموزشی مدیر تغذیه باغات
مدت زمان دسترسی دوره ۹۰ روز
مدت زمان دوره ۴۰ ساعت
هزینه دوره ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه آزمون مجدد ۰ ريال
تعداد آزمون رایگان ۴ بار
هزینه تمدید دوره ۲۵۰,۰۰۰ ريال
تعداد آزمون مجاز ۴ بار
پیش نیازهای دوره
چاپ پیش فاکتور
توضیحات تکمیلی دوره
برای انتخاب دوره ابتدا ثبت نام کنید

دوره های بورسان