شناسنامه دوره - مدیر ساختمان های تجاری و مسکونی

کد دوره 10,03,3
نام دوره مدیر ساختمان های تجاری و مسکونی
مدت زمان دسترسی دوره ۶۰ روز
مدت زمان دوره ۶۵ ساعت
هزینه دوره ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه آزمون مجدد ۰ ريال
تعداد آزمون رایگان ۴ بار
هزینه تمدید دوره ۲۰۰,۰۰۰ ريال
تعداد آزمون مجاز ۴ بار
پیش نیازهای دوره
چاپ پیش فاکتور
توضیحات تکمیلی دوره
برای انتخاب دوره ابتدا ثبت نام کنید

دوره های بورسان