شناسنامه دوره - مدیر برنامه ريز جشن ها و تشريفات

کد دوره 10,03,2
نام دوره مدیر برنامه ريز جشن ها و تشريفات
مدت زمان دسترسی دوره ۶۰ روز
مدت زمان دوره ۴۰ ساعت
هزینه دوره ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه آزمون مجدد ۰ ريال
تعداد آزمون رایگان ۲ بار
هزینه تمدید دوره ۲۰۰,۰۰۰ ريال
تعداد آزمون مجاز ۶ بار
پیش نیازهای دوره
چاپ پیش فاکتور
توضیحات تکمیلی دوره
برای انتخاب دوره ابتدا ثبت نام کنید

دوره های بورسان